Välj språk

MARINER-OX

MARINER 320-OX 
Kompressor i åpen utførelse. Tilrettelagt for fylling av Nitrox.
■ Oljepumpe for trykksmøring
■ Micronic inntaks filter: 10 micro,m 
■ Mellomkjølere, luftkjølt, i rustfritt stål 
■ Etterkjølere, luftkjølt. Temperaturen i uttakluften er ca. 10-15 °C over kjøleluft temperatur 
■ Mellom-separator etter hvert steg (unntatt 1.steg) 
■ Plomberte sikkerhetsventiler etter hvert steg.
■ TÜV godkjent sikkerhetsventil på slutt-trykk.
■ Trykkholderventil og enveisventil etter slutt steg.

Modellen kan leveres som en ren Nitrox kompressor, eller kan leveres med B-Blending system.

Det maksimalt tillatte drifts-trykket (innstilling av sikkerhetsventil) for MARINER-OX er 225 bar.

Se link til datablad på denne siden.