Välj språk

FLAIRMO

Oljefrie stempelkompressorer

Mange av kompressorene som FLAIRMO leverer er basert på en oljefri teknologi. Det vil si under kompresjon eller evakuering av luften er det ingen ytterligere forurensning som f.eks olje for kjøling. Den komprimerte luften i trykkbeholderen er derfor like ren som den insugde luften fra omgivelsene.

Les mer her