Välj språk

Duggpunktmåler

Overvåking av trykkluftens duggpunkt informerer kontinuerlig om funksjonen på kjøl- eller AD-tørke.

En kontinuerlig måling av trykkluftens fuktinnhold, eller såkalt duggpunkt, gir umiddelbart besked om når komponenter i anlegget har dårlig funksjon eller sluttet og fungere. Dette gjør at feil, tapt produksjon, og økte vedlikeholdskostnader unngås.