Välj språk

Flowmåler

Med en flowmåler installert, kan du kontinuerlig overvåke trender i luftforbruk og tidlig påvisning av lekkasjer.

En flowmåler som kontinuerlig måler forbruk kan være svært nyttig i beregning av trykkluftforbruk for ulike prosesser i bedriften. Du får også direkte kontroll over ugunstige lekkasjer i trykkluftsystemet.