Välj språk

Sepremium 2

Olje/Vannseparator

I alle kompressorinstallasjoner for luft som er oljesmurt må kondensatet renses innen det slippes i avløpet. 

SEPREMIUM-serien av olje / vann separatorer separerer olje fra kondensat, generert av trykkluftsystemer.

SEPREMIUM oppnår effektiv separasjon av olje fra kondensat ved å lede kondensatet gjennom forskjellige separasjonstrinn.
Når kondensat strømmer inn i SEPREMIUM, filtreres oljen ut gjennom ulike filtreringselementer.

Oljeadsorberingselementene kombinerer ulike typer adsorpsjonsteknologier for å oppnå mindre enn 10 ppm oljerester i utløpet.

SEPREMIUM 2 har en holderbraketten (leveres som standard). Vedlikeholdet innebærer å koble til innløp og utløp, fjerne separatoren og plassere den nye enheten i holderbraketten.

Det er ingen separate elementer, og derfor er service en rask og fremfor alt en ren prosess.